Instalacje wentylacyjne - Oferta

Obiekt pełen świeżego powietrza to sposób na zdrowie i dobre samopoczucie. Jeśli dodatkowo latem posiada odpowiednią temperaturę, jesteśmy w stanie znieść każdy upał. 

 

Jakie typy systemów wentylacyjnych możemy zastosować?

Prawidłowy obieg powietrza w domach jednorodzinnych zapewni nam wentylacja grawitacyjna. Ze względu na jej cenne właściwości, nazywana jest również naturalną lub mechaniczna, w której przepływ powietrza sterowany jest przez wentylatory. W zależności od rozmieszczenia urządzeń i przewodów oraz kształtu całego systemu, wentylacja może być wywiewna lub nawiewno-wywiewna. Ponadto, wentylacja mechaniczna może być uzupełniona o dodatkowe urządzenia, na przykład wymienniki ciepła, nawilżacze lub filtry.

 

O czym pamiętać planując domową instalację wentylacyjną?

Każdy projektant powinien odpowiednio opracować bieg kanałów wentylacyjnych o średnicy 100–250 mm. Można je umieścić np. na poddaszu. Ponadto, do każdego z pomieszczeń budynku powinien być doprowadzony co najmniej jeden przewód wentylacyjny. Istotne jest także rozmieszczenie kanałów wentylacyjnych tak, by powietrze wywiewane było z łazienek, toalety i kuchni, a doprowadzane do sypialni lub pokoi dziennych. Rolą instalacji jest także zapewnienie swobodnej wymiany powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Projektant powinien więc zaznaczyć w opisie projektu, że drzwi powinny mieć odpowiednie otwory wentylacyjne lub podcięcia.

 

Jaka ilość świeżego powietrza powinna znajdować się w domu?

Natężenie wentylacji w budynkach mieszkalnych może przybierać różne parametry. W rzeczywistości ilość wymienianego powietrza jest naprawdę różna. Zależy ona m.in. od liczby osób zamieszkujących dany budynek, czasu, jaki spędzają oni w domu, a także od częstotliwości wykonywania różnych prac domowych, np. prania. Zazwyczaj przyjmuje się wartość wentylacji jako 20m3/h . Współczynnik ten odnosi się do każdej osoby przebywającej w danym pomieszczeniu. Nie jest to jednak całkowicie poprawny wyznacznik. Różne pomieszczenia wymagają bowiem odmiennej częstotliwości wentylacji, a w czasie nieobecności domowników można ograniczyć ją do minimum. W celu określenia wydajności urządzeń wentylacyjnych oraz oszacowania strat cieplnych związanych z wentylacją pomieszczeń, zaleca się założyć przeciętną wymianę odpowiadającą 0,5-0,8 objętości powietrza, przypadającą na pomieszczenie w ciągu godziny. W pokoju o powierzchni 20m2 i wysokości 2,5m trzeba zatem zapewnić wymianę 25-40 m3/h. Do bieżącego sterowania intensywnością wentylacji służy urządzenie zwane wilgotnościomierzem. W sezonie grzewczym, właściwa wentylacja powinna zapewniać wilgotność powietrza na poziomie 50%-60%.

 

W jaki sposób działa wentylacja grawitacyjna?

Wentylacja grawitacyjna jest efektem swobodnego ruchu powietrza, wynikającego z różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu. W skutek tej różnicy powstaje siła wyporu, dzięki której powietrze z pomieszczeń uchodzi przez pionowe kanały wentylacyjne. Na ruch powietrza wpływa również wiatr. Może on zarówno wspomagać, jak i utrudniać działanie wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja ta nie działa niestety w budynkach o całkowicie szczelnych oknach i ścianach. Co więcej, niekiedy bywa ona źródłem intensywnego nawiewu zimnego powietrza, przeważnie zanieczyszczonego spalinami lub dymem. Wśród użytkowników tego systemu dosyć powszechne jest zaklejanie kratek grawitacyjnych. Powoduje to bowiem wychłodzenie pomieszczenia. W okresie letnim, różnica pomiędzy temperaturą panującą wewnątrz budynku, a tym, co odczuwamy na zewnątrz, zanika niemal całkowicie. Z tego względu instalacja grawitacyjna jest w takim wypadku zupełnie niepotrzebna. Zimą z kolei, przez nawiewniki tej instalacji, ucieka tak cenne w tym czasie dla nas ciepło.

 

W jaki sposób działa wentylacja mechaniczna?

Wentylacja mechaniczna – zapewnia systematyczny przepływ stałej ilości powietrza. Możemy podzielić ją na trzy rodzaje:

Wentylacja nawiewna – świeże powietrze pochodzące z zewnątrz przedostaje się do wnętrza przez wentylatory. Jego nadmiar natomiast usuwany jest przez szczeliny w budynku np. istniejące kanały wentylacyjne. Ten typ wentylacji nadaje się jedynie do budynków, które wymagają usuwania nadmiaru ciepła. Przenikające z zewnątrz zimne powietrze, znacznie obniża temperaturę w pomieszczeniu. To z kolei jest bardzo niekorzystne podczas chłodniejszych dni roku. W domach jednorodzinnych takie rozwiązanie jest więc bardzo nieekonomiczne.

Wentylacja wywiewna – powietrze zgromadzone w budynku usuwane jest za pomocą wentylatora centralnego lub specjalnych wentylatorów. Najczęściej montuje się je np. w łazience. Świeże powietrze natomiast przenika do środka przy pomocy nawiewników zainstalowanych w otworach okiennych.

Wentylacja nawiewno-wywiewna – ruch powietrza możliwy jest tutaj dzięki pomocy wentylatorów umieszczonych w centrali wentylacyjnej. Zapewnia to pełną kontrolę nad ilością świeżego powietrza w obiekcie. Jedną z odmian tego systemu jest wentylacja połączona z odzyskiem ciepła. Mowa tutaj o systemie wyposażonym w centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną, posiadającą wymiennik ciepła. Dzięki takiej centrali możliwe jest pozyskiwanie ciepła z powietrza pochodzącego z budynku i ogrzewanie nim powietrza świeżego.

 

Czym jest rekuperator?

Rekuperatorem nazywana jest centrala nawiewno-wywiewna, posiadająca odzysk ciepła. Inaczej mówiąc jest to urządzenie posiadające wymiennik ciepła oraz dwa wentylatory – nawiewny i wywiewny. Chłodne i świeże powietrze pochodzące z zewnątrz trafia do wymiennika ciepła. Tam z kolei ogrzewa się, czerpiąc ciepło z powietrza usuwanego z budynku. Wymiana ta odbywa się samoczynnie i nie zakłóca ciszy. W czasie intensywnego ogrzewania rekuperator zauważalnie obniża ilość energii potrzebnej do wentylacji domu.

 

Kiedy wentylacja i rekuperator pracują skutecznie i bezgłośnie?

Aby oba te mechanizmy działały w oczekiwany przez nas sposób, należy zadbać o właściwy wybór rozmiaru przewodów wentylacyjnych i regulacyjnych przepustnic. Ponadto, pod uwagę należy wziąć opór instalacji oraz zastosować odpowiedni przewód. Aktualnie używa się rur całkowicie gładkich. Powietrze przenika bowiem przez nie nie powodując przy tym praktycznie żadnego szumu. Duże znaczenie ma również dokładne ocieplenie kanałów, które przechodzą przez pomieszczenia nie podlegające ogrzewaniu. Centrala ze swobodną regulacją szybkości wentylatora pozwoli nam zaoszczędzić energię, a zastosowanie systemu kontroli zanieczyszczeń filtra poinformuje nas, kiedy filtr będzie potrzebował oczyszczenia. Systematyczna dbałość o usuwanie zabrudzeń z filtra lub jego wymiana gwarantuje swobodny przepływ powietrza.

 

Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła?

Podstawowymi elementami są wyrzutnia powietrza oraz czerpnia. Za pomocą tych elementów powietrze przenika do kanałów i z nich uchodzi. Kanały wentylacyjne to kolejny składnik tego typu wentylacji. Zazwyczaj zakończone są specjalnymi nawiewnikami oraz kratkami wyciągowymi. Ostatni element to rekuperator. To właśnie w nim dochodzi do odzysku ciepła. W zimie przenikające do niego powietrze ulega zagrzaniu, a latem jego temperatura odpowiednio spada.

 

Czego nie należy stosować podczas montażu instalacji wentylacyjnej?

Instalacje wentylacyjne wykonuje się obecnie z różnego rodzaju materiałów. Najczęściej stosowane są jednak elastyczne przewody harmonijkowe. Bardzo często nie mają one nawet izolacji. Ich jakość nie jest zatem zbyt wysoka. Powszechność ich użycia wynika jednak z łatwości transportu i niskich kosztów zakupu. Ponadto, niewielka cena umożliwia wykonanie instalacji w bardzo atrakcyjnych dla klienta cenach. Niestety instalacje te wymagają wymiany już po kilku latach użytkowania. Po upływie około trzech lat zaleca się solidnie oczyszczenie całej konstrukcji instalacji.

 

W jaki sposób przygotować budynek do rekuperacji?

Wyboru wentylacji należy dokonać już na etapie projektowania domu. Spora część firm oferuje swoim klientom standardową wentylację grawitacyjną.
Aby wentylacja grawitacyjna i mechaniczna działały prawidłowo potrzebne nam będą kominy wentylacyjne. Wyjątek stanowi wentylacja połączona z rekuperacją. Dobrze jest jednak zaplanować miejsce na dwa takie kominy. Na pewno sporo przy tym zaoszczędzimy. Ze względu na rekuperację wystarczą nam okna bez mikrowentylacji oraz mniej kosztowny system grzewczy. Cena wykonania wysokiej klasy wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem to koszt oscylujący w granicach 20–30 tys. zł. Oczywiście koszt ten wzrasta wraz z wielkością budynku. Błędne jest zatem przekonanie, że instalacja grawitacyjna to jedno z najtańszych rozwiązań!

 

Kto może zamontować instalację wentylacyjną i jak powinien wyglądać jej projekt?

Źle wykonana instalacja może zaszkodzić działaniu nawet najlepszego rekuperatora. Montażem instalacji wentylacyjnej powinna więc zająć się specjalistyczna firma, posiadająca doświadczenie w tej dziedzinie. Mało jest firm, które mają odpowiednią praktykę w tej kwestii. Większość z nich uczy się na błędach popełnianych podczas kolejnych zleceń. Zanim projektujący przystąpi do montażu instalacji, powinien nam przedstawić dokładny plan działania, zawierający szczegółowe obliczenia. Taki schemat pozwoli na odpowiedni dobór rekuperatora oraz pozostałych części.

 

Czy da się usprawnić działanie wentylacji grawitacyjnej?

Źródłem złego funkcjonowania wentylacji bywa czasami niewystarczający nawiew powietrza. Działanie wentylacji można usprawnić przez użycie nawiewników w oknach lub w zewnętrznych ścianach domu. Nie zawsze wystarcza zamontowanie okien z możliwością rozszczelnienia. Ten typ wentylacji można także usprawnić stosując nawiewniki okienne lub ścienne.

 

Która wentylacja jest tańsza? Grawitacyjna czy mechaniczna?

W zależności od wielkości budynku, całkowita suma otworów wentylacyjnych może wynosić nawet kilka metrów kwadratowych. Podczas chłodniejszych dni, przez instalację grawitacyjną ucieka więc sporo ciepła znajdującego się wewnątrz. A przecież wyprodukowanie takiego ciepła również wiąże się z nakładem finansowym. Z tego względu instalacje grawitacyjne, choć pozornie tańsze niż inne, na dłuższą metę kosztują nas o wiele więcej.

1