Przepustnice wentylacyjne - Oferta

Przepustnice

jest stosowana do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza. Przepustnica składa się z obudowy złożonej z 4 profili ocynkowanych zakończonych ramką P-20 lub P-30 oraz piór aluminiowych. Przepustnice mogą być sterowane za pomocą mechanizmu ręcznego, siłownika znajdującego się na zewnątrz lub przystosowane do montażu siłownika. Mechanizm napędowy znajduje się na zewnątrz przepustnicy. Zakres temperatur pracy: od –20°C do +80°C.

Przepustnica jednopłaszczyznowa jest stosowana do regulacji lub zamknięcia przepływu w kanałach wentylacyjnych. Pióro jest usztywnione. Przepustnice mogą być sterowane za pomocą mechanizmu ręcznego, siłownika znajdującego się na zewnątrz lub przy- stosowane do montażu siłownika.

Przepustnica wielopłaszczyznowa kołowa jest stosowana do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych o przekroju kołowym. Przepustnice wielopłaszczyznowe kołowe wykonane są na bazie przepustnic wielopłaszczyznowych. Przepustnica składa się z obudowy z dwóch stron posiadającej odejścia okrągłe pasujące do kanałów spiro. Zakres temperatur pracy: –20° do +80° C. Przepustnice są sterowane za pomocą mechanizmu ręcznego. Możliwość przystosowania do montażu siłownika. Regulacja przepustnicy odbywa się za pomocą kół zębatych, napędzanych ręcznie lub poprzez siłownik. Mechanizm napędowy znajduje się na zewnątrz przepustnicy. 

 

Menu


INT-CLIMA Sp. z o. o.
ul. Międzyrzecka 151
43-382 Bielsko-Biała
511 717 851
E-mail: biuro@int-clima.pl